Tanulásmódszertan

Sok-sok éven át tanítottam ezt a különleges tantárgyat középiskolásoknak. Munkatársi kapcsolatban voltam Oroszlány Péterrel, a tantárgy megalkotójával, akinek köszönhetően már kezdő tanár koromban megismerkedtem ennek a fogalomnak a jelentésével, a fejlesztő gyakorlatok hasznával és e tantárgy akár iskolai keretek között való tanításának fortélyaival. Azóta a tanítás során szerzett tapasztalataimmal bővítettem a repertoárt, 7.osztálytól 11.osztályig több éven át tanítottam osztályoknak, csoportoknak, hogyan lehetne/kellene hatékonyan tanulni, hogyan tudják a diákok sikeresebben növelni eredményeiket, megtalálni saját módszereiket.

Néhány téma a sok közül: 
– A tanulást segítő külső és belső körülmények
– A figyelem
– Akaraterő
– A cél, mint motiváció
– Felkészülés felelésre, kiselőadásra
– Jegyzetelés, vázlatírás

Szívesen adom át gyakorlati tudásomat tanároknak is.

Jelentkezés, érdeklődés:

info@egyszomintszaz.hu